logo

Energiberäkning

Vi gör energiberäkning för ditt byggprojekt.

Boverket ställer krav på en byggnads energieffektivitet. Därför behövs det tas fram en energiberäkning  till de flesta ny och tillbyggnationer när bygglov och bygganmälan är aktuella. Energiberäkningen visar hur energieffektiv byggnaden blir, om kravet för minsta primärenergital är uppnått, genomsnitt U-värde, etc.

Vi kan vara med och ta fram förslag på isolertjocklek, materialval och andra faktorer som påverkar energiåtgången av byggnaden.

 

Välkommen att kontakta oss. Vi gör din energiberäkning snabbt och noggrant.